Lees dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) zorgvuldig door om te begrijpen hoe SIO USA, zijn gelieerde onderneming, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk “SIO USA”, “onze”, “ons” of “wij”) de informatie gebruikt en beschermt die we verzamelen van bezoekers aan de http://sionanobubble.com en de gebruikers van het SIO USA portaal en systeemintegraties en uitbreidingsuitbreidingen (gezamenlijk “Gebruikers”).

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw gegevens wanneer u de Service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Verzamelen en gebruiken van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, telefoonnummer en postadres. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren.

Loggegevens

Loggegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service. Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van uw apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service opent via een mobiel apparaat.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die meestal worden gebruikt als anonieme unieke identificatie. Deze worden naar uw browser gestuurd vanaf de website die u bezoekt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Onze website gebruikt deze “Cookies” om informatie te verzamelen en onze service te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer er een cookie naar uw computer wordt gestuurd. Als u ervoor kiest om onze Cookies te weigeren, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Dienstverleners

We kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om de volgende redenen:

  • Om onze service te vergemakkelijken;
  • Om de service namens ons te verlenen;
  • Om servicegerelateerde diensten uit te voeren; of
  • Om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

We willen onze servicegebruikers ervan op de hoogte stellen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De reden hiervoor is om de taken uit te voeren die namens ons aan hen zijn toegewezen. Ze zijn echter niet verplicht om de informatie vrij te geven of te gebruiken voor andere doeleinden.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf bewaart uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook loggegevens voor interne analysedoeleinden. Loggegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u akkoord gaat met die overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen

U kunt contact met ons opnemen om persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat we bepaalde informatie mogelijk moeten bewaren als we daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrondslag hebben.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties
Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij stellen u op de hoogte voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn uw Persoonsgegevens te openbaren als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten
De Vennootschap kan uw Persoonsgegevens bekendmaken indien zij te goeder trouw gelooft dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

  • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • De rechten of het eigendom van het bedrijf beschermen en verdedigen.
  • Mogelijk wangedrag in verband met de Service voorkomen of onderzoeken.
  • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de service of het publiek beschermen.
  • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van je Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Koppelingen naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden je ten zeerste aan om het Privacybeleid te lezen van elke site die je bezoekt.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze Services richten zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn direct van kracht nadat ze op deze pagina zijn gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over dit Privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

  • Per e-mail: info@sionanobubble.com